Monthly Archives: August 2017

رانت شاخ و دم ندارد – اخبار و اطلاعیه های سفارت

روزنامه‌ اعتماد : یکی از مسائلی که در سیاستگذاری کمتر دقت می‌کنیم، رویه شدن برخی سیاست‌هاست که در زمان تصویب آنها دلایلی برای تصویب آن سیاست‌ها وجود داشته است ولی بعدها که این دلایل منتفی می‌شود، با این وجود کماکان شاهد تداوم آن سیاست‌ها هستیم، زیرا برخی افراد از آن منتفع می‌شوند و دیگر اجازه نمی‌دهند که آن سیاست‌ها تغییر …

Read More »

وفادار به بازرگان تا آخر – اخبار و اطلاعیه های سفارت

ابوالفضل بازرگان در روزنامه شرق نوشت: در این شرایط برای من و کسانی که دکتر یزدی را از نزدیک می‌شناختند، نوشتن از ایشان بسیار مشکل است، ضمن اینکه در همین مدت‌زمان اندکی که از انتشار خبر فوت دکتر یزدی می‌گذرد، افراد مختلفی در این زمینه ابراز نظر کرده‌اند، بنابراین من صرفا به طرح چند موضوع کلی بسنده می‌کنم

Read More »